kvartalsrapport-statistik.jpg

Fortsatt uppåt för svensk utrikeshandel

2015-12-16

Sveriges utrikeshandel fortsatte att visa en stark ökning de tre första kvartalen, men ökningstakten avtog under tredje kvartalet. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel.

Under årets tre första kvartal ökade exporten av varor och tjänster med 7,7 procent och importen med 6,7 procent jämfört med samma period 2014. Särskilt stark var ökningen av varuhandeln med USA, dit varuexporten ökade med 16 procent och med Tyskland, upp 7,7 procent. USA är nu Sveriges tredje viktigaste exportmarknad. Även handeln med Kina fortsatte stiga, exporten med 15 procent och importen med 23 procent. Varuhandeln totalt ökade med 5,1 procent och importen med 4,5 procent under årets tre första kvartal jämfört med motsvarande period 2014.

– Det ser fortsatt relativt ljust ut för svensk utrikeshandel. Det är positivt att handeln ökat starkt med de stora länderna USA, Tyskland och Kina. Samtidigt kan vi konstatera att ökningen av handeln med de skandinaviska länderna inte är lika stark, säger Petter Stålenheim, ansvarig för Kommerskollegiums statistikrapport.

Tjänsteexporten ökade totalt med 16 procent och importen med 11 procent. Exporten av datatjänster, som utgör närmare en femtedel av tjänsteexporten, ökade de tre första kvartalen med 27 procent. Tjänstehandeln utgör cirka 30 procent av Sveriges utrikeshandel.

Totalt exporterade Sverige varor och tjänster för 1 378 miljarder kronor och importerade för 1 210 miljarder de tre första kvartalen 2015.

Mer information


Frågor besvaras av:

Petter Stålenheim
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter...@kommers.se

Olle Grünewald
Tel: 08-690 48 73
E-post: olle....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies