Statistik.gif

Fortsatt stark utveckling för utrikeshandeln

2011-06-16

Sveriges varuhandel, såväl export som import, ökade starkt första kvartalet 2011. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel.

Under årets tre första månader ökade varuexporten med 17 procent och varuimporten med 14 procent i värde jämfört med motsvarande period 2010. Även tjänsteexporten ökade jämfört med första kvartalet 2010, med sex procent.

Räknat i volym ökade varuexporten med 21 procent och varuimporten med 15 procent. Särskilt stark var tillväxten för de av krisen hårt drabbade sektorerna verkstadsvaror samt mineralvaror, bestående av bland annat järn- och stålvaror, som växte med 35 procent respektive 25 procent i volym.

Varuexporten till Nederländerna, Belgien, USA och Ryssland utvecklades starkt.

Varuimporten från Norge och Ryssland ökade kraftigt, till stor del beroende på det stigande oljepriset. Samtidigt ökade importen av telekommunikationsutrustning från Estland markant.  

Utrikeshandeln med tjänster hade en lägre ökningstakt än varuhandeln första kvartalet 2011 och ökade med sex procent medan tjänsteimporten ökade med fem procent. Detta resulterade i att nettohandeln med tjänster ökade med tio procent jämfört med motsvarande period 2010.  

Läs hela rapporten här (PDF)

Frågor besvaras av:

Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Olle Grünewald, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies