Statistik%202.jpg

Fortsatt ökad utrikeshandel

2017-12-13

Sveriges utrikeshandel fortsätter öka starkt. Fram till och med tredje kvartalet i år ökade exporten av varor och tjänster med 7,9 procent och importen med 11 procent jämfört med motsvarande period 2016. Värdet av såväl export som import av varor ökade oavsett vilken varugrupp det gäller. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel de tre första kvartalen i år.

Finland har klättrat upp och var de tre första kvartalen 2017 Sveriges tredje viktigaste exportmarknad för varor efter Tyskland och Norge. Den svenska exporten av varor till Finland har ökat med 13 procent. Omvänt har USA tappat i placering, och hamnar för de tre första kvartalen 2017 på en fjärde plats. Jämfört med övriga stora exportmarknader var exporttillväxten till USA svag under denna period. Exporten till Kina ökade med 34 procent. Kina är därmed den åttonde viktigaste marknaden. När det gäller importen av varor är och förblir Tyskland absolut största leverantörslandet till Sverige. Därifrån kommer totalt 19 procent av den svenska importen.

Tjänstehandeln fortsatte också att öka. Dock stannade ökningen av exporterade tjänster på 3,7 procent medan importen ökade 12 procent jämfört med de tre första kvartalen 2016.

Någon brexiteffekt går inte att utläsa i handelsstatistiken. Varuexporten till Storbritannien ökade med 12 procent och varuimporten med 8 procent medan tjänstehandeln ökade med 16 procent och tjänsteimporten med 13 procent.

Läs rapporten: Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar, Kvartal 1-3 2017

Frågor om rapporten besvaras av:
Anna Graneli – 08-690 48 72 och anna.g...@kommers.se
Petter Stålenheim – 08-690 48 49 och petter.st...@kommers.se
Camilla Prawitz – 08-690 48 52 och camilla....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies