bildskarm.jpg

Förlängd tullfrihet för vissa LCD-monitorer

2011-06-16

Europeiska unionens råd återinförde den 6 juni tullfriheten för import av vissa LCD-monitorer. Tullfriheten gäller retroaktivt från 1 januari 2011 till 30 juni 2011. Du kan nu begära omprövning hos Tullverket för dina ärenden för tiden från 1 januari.

Beslutet gäller rådets förordning 179/2009 som upphörde att gälla den 31 december 2010 efter att ha varit i kraft under två år. Förordningen gäller monitorer som omfattas av KN-nummer 8528 59 10 och 8528 59 90.

De monitorer som omfattas av förordningen är:

  • Svartvita eller andra monokroma monitorer med en teknik med flytande kristaller, utrustade med antingen DVI-kabel (Digital Visual Interface) eller VGA-kabel (Video Graphics Array) eller båda, med en bildskärm med ett diagonalmått på högst 77,5 cm (30,5 tum), med ett bildskärmsformat på 1:1, 4:3, 5:4 eller 16:10, med en upplösning på minst 1,92 megapixel, och med färgpunkter på högst 0,3 mm. (Taric-nummer 8528 59 10 10).

  • Färgmonitorer med en teknik med flytande kristaller, med en bildskärm med ett diagonalmått på högst 55,9 cm (22 tum) och med ett bildskärmsformat på 1:1, 4:3, 5:4 eller 16:10. (Taric-nummer 8528 59 40 40).

Till följd av en omstrukturering av Taric kommer de berörda monitorerna att klassificeras under KN-nummer 8528 59 10 och 8528 59 40 i samband med att förordningen träder i kraft.

Vad som händer med dessa varor från 1 juli är ännu inte klart, men tanken är att tullfriheten ska fortsätta inom ramen för WTO:s informations- och teknologiavtal (ITA). Här är ännu inget beslut fattat.

Frågor besvaras av Anna Hallam, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se


 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies