Handskak-suddigt.jpg

EU:s förhandlingar om frihandelsavtal med Östra Partnerskapet avslutade

2013-07-26

EU har nu avslutat förhandlingar om frihandelsavtal med Moldavien, Georgien och Armenien. Sedan tidigare är ett motsvarande frihandelsavtal med Ukraina färdigförhandlat. Frihandelsavtalen omfattar tullsänkningar, tjänster, icke-tariffära handelshinder och förenklingar på det regulativa området.

Avtalen med länderna har förhandlats sedan 2012 och är en del av de bredare associationsavtal med EU som har förhandlats sedan 2010. Nu väntar en process där de framförhandlade frihandelsavtalen ska genomgå juridisk granskning, paraferas (innebär att parternas förhandlare bekräftar innehållets riktighet) och godkännas av Europeiska rådet. Därefter ska de även godkännas av Europaparlamentet och av varje medlemsstat i EU. Denna process väntas ta mellan ett och två år. Parafering av avtalen väntas ske på Östra partnerskapets toppmöte i Vilnius i november.

Av Sveriges export går 0,2 procent till Ukraina. Exporten till de övriga länderna hade år 2012 en relativt liten omfattning. Detsamma gäller importen från Moldavien, Georgien, Armenien och Ukraina.

 

Mer information:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies