fartyg_containrar.jpg

Förhandlingar om frihandelsavtal EU-Kanada avslutade

2013-10-21

Den 18 oktober avslutade EU och Kanada sina förhandlingar om ett frihandelsavtal. Avtalet innebär att tullarna tas bort på industrivaror mellan EU och Kanada. Dessutom avskaffas över 90 procent av tullarna på jordbruksvaror.

Utöver tullar gäller frihandelsavtalet även icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling och immaterialrätt. År 2012 exporterade Sverige varor till Kanada för ett värde av 9,65 miljarder kronor. Importen från Kanada under samma år uppgick till 3,27 miljarder kronor. Frihandelsavtalsförhandlingarna har pågått sedan maj 2009. Avtalet ska nu granskas och sedan paraferas, undertecknas och godkännas av EU-parlamentet.

 

Mer information

Läs mer om CETA, frihandelsavtalet mellan EU och Kanada

För statistik över handeln mellan Sverige och Kanada, se
Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies