eu_flagga.jpg

Företag känner inte till sina rättigheter på EU:s inre marknad

2012-04-23

Av de företag som besvarat Kommerskollegiums företagsenkät bedömer 72 procent att de inte känner till vilka rättigheter de har på EU:s inre marknad. En tredjedel av företagen vet inte heller vart de ska vända sig för att få information. Det framgår av Kommerskollegiums utredning som baseras på 500 intervjuer med svenska företag

Förutom att företagen bedömde sin egen kunskapsnivå fick de ta ställning till tre påståenden. 62 procent visste att man inte behöver vara etablerad i ett annat land för att delta i en offentlig upphandling. Över hälften av de svarande kände till att en vara som är laglig i ett land också får säljas i övriga EU. Den svåraste frågan visade sig vara den om krav på arbetstillstånd. Närmare hälften av företagen trodde felaktigt att det krävs att en arbetstagare från ett annat EU-land har ett svenskt arbetstillstånd.

En tredjedel av företagen i undersökningen vet inte var de kan få mer information om handel med andra EU-länder. En lika stor andel skulle antagligen googla för få information. Bland de företag som angav en organisation skulle flest vända sig till handelskammaren följt av Exportrådet och Skatteverket. EU-kommissionens webbportaler och informationsnätverk verkar inte var kända hos företagen.

Undersökningen baseras på 500 intervjuer med företag med mellan 1 och 49 anställda och genomfördes i november 2011.

Ladda ner undersökningen här

Frågor om utredningen besvaras av Tomas Lindell , 08-6904893 eller tomas.l...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies