Förändringar väntas för EU:s GSP-system

2011-06-07

EU-kommissionen presenterade den 10 maj ett utkast till ny förordning för Generalised System of Preferences, GSP. GSP är ett system som ger utvecklingsländer vissa tullförmåner vid varuexport till EU. Den nu gällande rådsförordningen har förlängts och upphör senast den 31 december 2013.

De viktigaste förslagen till förändringar är:

  • Färre länder omfattas. Ett 40-tal länder utesluts ur GSP, till exempel Malaysia, Brasilien, Ryssland och Botswana.
  • Det blir lättare för länder att få tillgång till GSP+, den del av systemet som främjar hållbar utveckling.
  • Gradering (återinförande av tullavgifter med anledning av betydande importökning) kommer att göras oftare, men aldrig för länder som omfattas av GSP+.
  • Systemet blir inte tidsbegränsat.

EU-kommissionen föreslår inte någon förändring av produkttäckningen eller av tullsänkningarnas storlek.

Ministerrådet och Europaparlamentet kommer att behandla förslaget och den nya förordningen väntas träda i kraft senast den 1 januari 2014. Den gällande förordningen skulle ha löpt ut vid årsskiftet 2011/2012 men har genom en så kallad roll-over förlängts i upp till två år, alltså senast till den 31 december 2013.

Kommerskollegium kommer efter sommaren att hålla en hearing om det föreslagna GSP-systemet för intresserade parter.
Läs förslaget till ny GSP-förordning här (PDF, på engelska)

Läs förlängningen av nuvarande GSP-förordning här (PDF, på engelska)

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies