artor.jpg

Förändringar i GSP-systemet 1 jan 2017

2016-12-27

Vid årsskiftet träder flera förändringar i kraft i EU:s GSP-system. Dessa påverkar förmånstullen som gäller vid import av vissa varor från utvecklingsländer. Vidare kommer ett nytt system för ursprungsbevisning successivt att införas i förmånsländerna under de närmaste åren, med start vid årsskiftet.

GSP (Generalised Scheme of Preferences) är EU:s system för tullättnader vid import av vissa varor till EU från utvecklingsländer.

Några länder förlorar vid årsskiftet möjligheten att få förmånstull genom GSP. Georgien, Kamerun och Fiji förlorar tullförmånerna på grund av att dessa länder har börjat tillämpa frihandelsavtal med EU, vilka ger ett utökat marknadstillträde jämfört med GSP.

Fiji, Irak och Marshallöarna förlorar GSP-förmånerna med anledning av att Världsbanken nu tre år i rad har klassificerat länderna som högre medelinkomstländer. Även Tonga skulle enligt beslutet förlora förmånerna av samma skäl, men då landet omklassificerades till lägre medelinkomstland igen i juli 2016, pågår för närvarande ett arbete för att Tonga ska återfå tullförmånerna.

För vissa varugrupper upphävs också tullförmånerna i GSP vid import med ursprung i Indien, Kenya och Ukraina från den 1 januari 2017. Det beror på den så kallade utgraderingsmekanismen i GSP, vilken innebär att ett förmånsland förlorar tullförmånerna inom en viss varugrupp när importen blivit så omfattande att den räknas som tillräckligt konkurrenkraftig utan GSP-förmån. Samtidigt återinförs tullförmånerna vid import av vissa andra varugrupper från Indien, Indonesien och Nigeria.

Med start den 1 januari 2017 kommer också Rex, ett nytt system med registrerade exportörer, att införas i GSP under de närmaste åren. Systemet innebär att exporterande företag ansöker om tillstånd att själva utfärda en ursprungsförsäkran. Rex kommer successivt att ersätta det nuvarande systemet med GSP-certifikat som ursprungsbevisning. Vissa företag inom EU kommer också att behöva ansöka om att bli registrerade exportörer.

Mer information

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies