brexit-trasigflagga.jpg

Finansiella tjänster och brexit

2018-06-25

Banktjänster, handel med värdepapper och försäkringar är finansiella tjänster som kommer att påverkas av brexit. Hur ska denna handel regleras efter brexit? En ny rapport från Kommerskollegium analyserar alternativen.

Rapporten Finansiella tjänster och brexit identifierar hur handelsrelationen mellan Storbritannien och EU, och därmed också Sverige, kan regleras vad gäller finansiella tjänster efter brexit. Vilken vore den bästa modellen? Finns det någon befintlig handelspolitisk lösning, via exempel frihandelsavtal, för att handeln med finansiella tjänster ska kunna fortsätta så smidigt som möjligt efter att Storbritannien lämnat EU?

Utredningen kommer fram till att ingen befintlig modell är fullt ut tillfredsställande, det är omöjligt att ersätta samtliga av EU-medlemskapets fördelar. Däremot kan några av EU:s befintliga handelsavtal öppna för vissa möjligheter som kan tjäna som grund i brexitförhandlingarna.


Läs rapporten Finansiella tjänster och brexit

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies