eurosedlar.jpg

Färsk handelsstatistik per land för helåret 2016

2017-03-03

Kommerskollegiums handelsstatistiska landfaktablad, som visar Sveriges export och import av varor per land eller region, är nu uppdaterade med siffror för 2016.

Faktabladen ger information om den totala exporten och importen per land. De visar också vilka varugrupper och produkter som är de viktigaste i Sveriges handel med just det landet.

ladda ner faktabladen på: www.kommers.se/statistikblad


Frågor besvaras av:

Petter Stålenheim
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Anna Graneli
Tel: 08-690 48 72
E-post: anna.g...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies