varlden-globala-vardekedjor.jpg

FN antar nya hållbarhetsmål för global utveckling

2015-09-25

Mellan den 25 och 27 september möts världens ledare i New York för att anta FN:s nya globala mål för hållbarhet, Sustainable Development Goals (SDG). Målen ersätter de tidigare milleniemålen och gäller fram till och med 2030.

Arbetet med att ta fram de 17 målen och 169 delmålen har pågått i tre år och nu är det dags för FN:s alla länder att formellt anta målen. Målen inkluderar alla tre dimensioner av hållbarhet - ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet - och berör frågor som fattigdomsbekämpning, jämställdhet mellan män och kvinnor och bekämpning av klimatförändringar.

Det står klart att internationell handel kommer spela en viktig roll för att uppnå dessa ambitiösa hållbarhetsmål. Målen vill säkerställa ekonomisk tillväxt och ökade inkomstnivåer, i synnerhet för de minst utvecklade länderna respektive den fattigaste halvan av befolkningen, samt öka den ekonomiska produktiviteten. Internationell handel identifieras som ett centralt instrument för att skapa de resurser som krävs för att implementera hållbarhetsmålen de kommande 15 åren.

Handel utgör även egna delmål. Ett öppet, regelbaserat och icke-diskriminerande handelssystem inom WTO ska främjas. Detta bland annat genom att avsluta förhandlingarna i den pågående Doha-rundan. Målsättningen är även att väsentligt öka exporten från utvecklingsländer, särskilt att dubblera de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020. Målen utpekar även vikten av att öka handelsrelaterat bistånd för utvecklingsländer.

Kommerskollegium följer löpande handelns roll i att bidra till uppfyllelsen av de nya hållbarhetsmålen.

Mer information

Läs mer om målen på FN:s officiella webbplats för de nya målen

Läs mer om målen och vilka som representerar Sverige på Regeringens webbplats

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies