EU_USA.jpg

Europaparlamentets betänkande om TTIP antaget

2015-07-08

Europaparlamentet röstade idag igenom ett betänkande med sina rekommendationer för förhandlingarna mellan EU och USA om ett frihandelsavtal (TTIP). I och med Europaparlamentets beslut tar förhandlingarna ett ytterligare kliv framåt.

Initiativet till betänkande i Europaparlamentet togs under våren av Bernd Lange, rapportör i utskottet för internationell handel i Europaparlamentet. Syftet med betänkandet är att ge rekommendationer till TTIP-förhandlingarna. Betänkandet röstades igenom med siffrorna 436 för, 241 emot och 32 nedlagda.

Europaparlamentets ger i betänkandet sitt stöd till TTIP-förhandlingarna och uttrycker att det slutliga avtalet bör vara ambitiöst och balanserat. Europaparlamentets godkännande idag och den amerikanska kongressens mandat till Obama för knappt två veckor sedan sänder viktiga signaler till förhandlingarna. Den 10:e förhandlingsrundan i TTIP äger rum nästa vecka i Bryssel.

Europaparlamentets pressmeddelande om betänkandet

Handelskommissionär Cecilia Malmströms uttalande i samband med omröstningen

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies