centralamerika.jpg

Europaparlamentet godkänner associeringsavtal mellan EU och Centralamerika

2012-12-12

Europaparlamentet beslutade den 11 december 2012 att godkänna det associeringsavtal som EU förhandlat fram med Centralamerika. Redan från årsskiftet kan handelsdelen av avtalet komma att tillämpas provisoriskt.

Avtalet är ett av de mer omfattande regionala avtal som EU hittills har förhandlat om och berör en rad handelspolitiska frågor. Tullavveckling och ökat marknadstillträde, reducerade icke-tariffära handelshinder samt ökade möjligheter för tjänstehandel är bland annat frågor som behandlas i avtalet.

Associeringsavtalet är ett brett ramavtal som består av tre delar, där handelsdelen regleras i ett frihandelsavtal. Efter att associeringsavtalet nu godkänts av Europaparlamentet kommer det att träda i kraft då det undertecknats och ratificerats av de enskilda avtalsparternas regeringar - en process som väntas ta åtminstone ett år. Frihandelsavtalet förväntas dock kunna börja tillämpas provisoriskt redan i början av 2013, beroende på vilket datum Europeiska rådet anger.

När frihandelsavtalet börjar tillämpas kommer marknaderna att öppnas för export och import av bland annat frukt och grönsaker, bilar, elektronik och maskiner, vin och sprit samt diverse tjänster, särskilt telekom och finansiella tjänster. Avtalet innebär också att gemensamma regler för immaterialrätt, transparens, konkurrens och tvistelösning införs.

I avtalet ingår även en långtgående överenskommelse om skydd för mänskliga rättigheter. Parterna har också åtagit sig ett samarbete vad gäller skydd för miljö och grundläggande arbetsvillkor.

Bananer och kaffe utgör idag de främsta importprodukterna från Centralamerika, medan exporten främst består av telekomprodukter. Sveriges handel med Centralamerika är än så länge liten - mindre än 0,5 procent av Sveriges totala handel.

Förhandlingarna med Centralamerika (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panama och Guatemala) lanserades 2007 och färdigförhandlades 2010.

Mer information:

Frågor besvaras av Jana Nackberg, Kommerskollegium:
Tel: 08-690 48 47
E-post: jana.na...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies