tokyo-lights.jpg

Ett steg närmare frihandelsavtal mellan EU och Japan

2017-07-07

Den 6 juli nådde EU och Japan en principöverenskommelse kring de nyckelaspekter som ingår i frihandelsavtalet mellan de båda parterna. Avtalet förväntas vara färdigförhandlat innan årets slut.

När avtalet mellan EU och Japan, kallat Economic Partnership Agreement, träder i kraft tas majoriteten av tullarna bort i handeln med industrivaror. Samtidigt öppnas den japanska marknaden upp för jordbruks- och livsmedelsprodukter från EU. Avtalet kommer även att underlätta när det gäller japanska tekniska krav och certifieringsprocedurer för varor, aspekter som många svenska företag idag anser försvårar exporten till Japan. Dessutom får svenska och europeiska företag förbättrat marknadstillträde för att tillhandahålla bland annat finansiella tjänster, e-handel telekommunikations- och transporttjänster samt för att delta i offentliga upphandlingar i Japan.

Andra aspekter som behandlas i avtalet är bland andra hållbar utveckling, corporate governance, immateriella rättigheter och konkurrens. Avtalet stödjer små och medelstora företag genom att öka transparensen kring regler och andra krav.

Japan var under 2016 Sveriges fjärde största exportmarknad utanför EU. Exporten nådde 17,9 miljarder kronor och representerar 1,5 procent av den totala svenska exporten.

Läs mer om avtalet EU-Japan på EU-kommissionens webbplats:

Vid frågor kontakta gärna frihandelsavtalsgruppen på Kommerskollegium, e-post: freetradea...@kommers.se

Statistik Sveriges varuhandel med Japan 2016

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies