Containerlastning.jpg

Enkät om handelshinder vid handel med USA

2016-04-01

Inför det tionde dialogmötet med USA i maj 2016 vill Kommerskollegium undersöka om det finns handelshinder som påverkar svenska företags varu- och tjänstehandel med USA. Både företag och intresseorganisationer är välkomna att delta i kollegiets enkätundersökning, som pågår fram till 15 april 2016.

Kommerskollegium har fått i uppdrag av UD att inför det tionde dialogmötet med USA (Informal Commercial Exchange) i maj 2016 undersöka om det finns handelshinder som påverkar svenska företags möjligheter att exportera varor eller tjänster till den amerikanska marknaden. Andra frågeställningar, som representanter för svenskt näringsliv anser är viktiga att de lyfts i dialogen med amerikanska företrädare, ska undersökas.

Samtidigt pågår som bekant förhandlingar om att skapa ett transatlantiskt frihandelsavtal – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). TTIP kan påverka företagens möjligheter att bedriva handel med och investera i USA. Möjligheterna påverkas genom att företagen bland annat får förbättrat marknadstillträde då tullar sänks eller avvecklas, möjligheter till tjänsteexport förbättras, handelshinder minskas och att villkoren för import förbättras.

Enkäten kan besvaras till och med den 15 april 2016.

För att delta i undersökningen, vänligen skicka ett mail Henrik Isakson, Kommerskollegium: henrik....@kommers.se.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies