Statistik.gif

Endast tjänstehandeln ökade

2012-06-14

Tjänstehandeln drog upp Sveriges utrikeshandel under första kvartalet 2012. Medan exporten och importen av varor var oförändrad, ökade tjänsteexporten med tio procent och tjänsteimporten med fyra procent. Totalt sett ökade därmed Sveriges totala export med 2,3 procent och importen med 0,7 procent. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel under första kvartalet 2012.

Ökningen av tjänsteexporten under första kvartalet var den största sedan början på 2008. Särskilt kraftig har ökningen varit i exporten till de nordiska länderna, upp 22 procent jämfört med samma period 2011. Det är bl.a. utländska turister som besökt Sverige samt gränshandeln som bidragit till ökningen.

Sveriges utrikeshandel med sina största handelspartners Tyskland och Norge fortsatte öka. Exporten till krisländerna i Europa (Greklande, Portugal, Spanien och Italien) minskade  liksom exporten till Ryssland. En noterbar förändring gäller Japan dit exporten ökade med 35 procent , vilket gör att Japan åter är bland Sveriges femton viktigaste handelspartners.

I ett särskilt kapitel behandlas skuldkrisens inverkan på handelsutvecklingen.

Mer information:

Ladda ner rapporten: Sveriges handel med varor och tjänster samt direktinvesteringar första kvartalet 2012

Frågor om rapporten besvaras av:
Petter Stålenheim, Kommerskollegium
E-post: petter.st...@kommers.se
Tel: 08-690 48 49

Olle Grünewald
E-post: olle.gr...@kommers.se
Tel: 08-690 48 73

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies