SACU-EU-avtal-okt16.jpg

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och Sydafrikanska tullunionen har provisoriskt trätt i kraft

2016-10-14

Måndagen den 10 oktober trädde det ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) mellan EU och den Sydafrikanska tullunionen (SACU) provisoriskt i kraft. SACU består av Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Swaziland. Även Moçambiques anslutningsprocess till avtalet pågår för närvarande.

Partnerskapsavtalet innebär att SACU, utom Sydafrika, får ett hundraprocentigt preferentiellt tillträde till EU:s marknad. Sydafrika får ett 98,7-procentigt preferentiellt tillträde till EU. SACU tar i gengäld bort eller minskar cirka 86 procent av sina tullar för import från EU. Avtalet är därmed asymmetriskt eftersom länderna i SACU har haft vissa möjligheter att skydda känslig inhemsk industri.

Svenska företag får genom avtalet ökade och förenklade möjligheter att exportera till regionen när tullarna avvecklas och länderna i SACU ytterligare harmoniserar sitt interna regelverk.

Mer information

Läs EU:s pressmeddelande här

Frågor besvaras av Faraz Davani, Kommerskollegium
Tel: 08 690 4933
E-post: faraz....@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies