EPA-mellan-EU-och-EAC.jpg

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och EAC färdigförhandlat

2014-10-27

Förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal mellan EU och EAC är nu avslutade. Avtalet innebär att EAC får tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU för alla varor medan de gradvis ska eliminera sina tullar och kvoter gentemot EU under en övergångsperiod på 25 år. Syftet med avtalet är ekonomisk utveckling och det inkluderar utvecklingssamarbete.

Förhandlingarna om ett ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) mellan EU och de östafrikanska länderna Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi och Rwanda, som tillhör den regionala gruppen, "East African Community" (EAC), avslutades under ett så kallat "Senior Officials Meeting" i Bryssel den 14 oktober 2014. En presskonferens hölls den 16 oktober (se länk nedan).

Avtalet innehåller förutom varuhandel även jordbruk, tekniska handelshinder, handelsprocedurer, ursprungsregler och tvistlösning. Huvudsyftet med avtalet är att de ska främja AVS-ländernas ekonomiska utveckling genom ökad internationell handel. Ett annat viktigt syfte är att öka den regionala integrationen mellan de afrikanska länderna. Avtalet ska nu granskas juridiskt och översättas innan det kan undertecknas och ratificeras.

För frågor kontakta:

Rebecca Ygberg Amayra
Tel: 08-690 48 56
E-post: rebecca...@kommers.se

Mer information:

EU:s pressmeddelande från den 16 oktober 2014

Bakgrund till förhandlingarna

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies