hamn.jpg

Ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Kamerun träder i kraft

2014-08-04

Den 4 augusti börjar ett nytt frihandelsavtal att tillämpas mellan EU och Kamerun. Avtalet innebär fortsatt förmånligt marknadstillträdde för Kamerun för all export till EU. Även importen till Kamerun kommer gradvis underlättas.

Avtalet, som kallas det tillfälliga ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) mellan EU och Centralafrika, ger Kamerun tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU för samtliga produkter. Importen till Kamerun av produkter med ursprung i EU kommer successivt att avregleras fram till 2023. Vissa jordbruks- och industrivaror som är känsliga för Kamerun omfattas inte av avtalet. Förutom varuhandeln, innehåller avtalet bestämmelser om skyddsåtgärder, tvistlösning och utvecklingssamarbete.

Bakgrundsinformation

Avtalet mellan EU och den centralafrikanska regionen (Centralafrika) är en del av en större process där EU förhandlar om ekonomiska partnerskapsavtal med länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-länderna). I dessa förhandlingar är AVS-länderna indelade i sju olika grupper, varav centralafrikanska regionen är en. EU förhandlar avtal med varje grupp. Förhandlingarna började i 2002. Kamerun är det enda land som har undertecknat EPA mellan EU och Centralafrika. Det är möjligt för andra länder i regionen att ansluta sig till det. EPA är ett av EU:s viktigaste sätt att arbeta med bistånd till utvecklingsländerna.

Mer information

Frågor besvaras av:
Anamaria Deliu, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 13
E-post: anamari...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies