metall.jpg

EU:s skyddstullar inte anpassade till globala handelsmönster

2012-06-20

Trots att handeln med insatsvaror utgör en allt viktigare förutsättning för en konkurrenskraftig tillverkning inom EU, är mer än två tredjedelar av EU:s skyddstullar riktade mot importen av insatsvaror. Därför är det anmärkningsvärt att den del av EU:s tillverkningsindustri som drabbas negativt av åtgärderna inte lyckats påverka en enda antidumpningsundersökning under de senaste tio åren. Kommerskollegium konstaterar i en ny utredning att EU:s användning av skyddstullar inte är anpassad till dagens globala produktionskedjor.

I år avser Europeiska kommissionen att för första gången på över tio år utvärdera och modernisera EU:s användning av skyddstullar på import från länder utanför EU. Under året presenterar Kommerskollegium ett antal analyser på området. "Global Value Chains in EU Anti-Dumping Practice" är den tredje i serien.

Så kallade globala produktions- och värdekedjor har gjort handeln med insatsvaror till en allt viktigare förutsättning för en konkurrenskraftig tillverkning inom EU. Trots detta är mer än två tredjedelar av EU:s skyddstullar riktade mot insatsvaror från länder utanför EU. Skyddstullar på insatsvaror ligger oftast på 20-30 procent, men det finns exempel på skyddstullar som överstiger 100 procent. Rapporten belyser de ökade kostnaderna för användarindustrin och ger exempel på antidumpningstullar som införts på tre olika insatsvaror. Trots att en stor del av EU:s tillverkningsindustri drabbas negativt av de så kallade skyddstullarna, har den inte lyckats påverka en enda antidumpningsundersökning under de senaste tio åren.

Kommerskollegium konstaterar att det är uppenbart att EU:s användning av skyddstullar mot import från tredje land inte följt med utvecklingen mot mer globala produktionskedjor. Detta faktum bör beaktas i den pågående utvärderingen och moderniseringen. Det bör bli lättare för användarindustrin inom EU att påverka införandet av skyddstullar om det inte ligger i EU:s övergripande intresse att åtgärderna införs.

Mer information: 

Frågor besvaras av Jonas Kasteng, Kommerskollegium
E-post: jonas.k...@kommers.se
Tel: 08-690 48 45

Ladda ner rapporten: Global Value Chains in EU Anti-Dumping Practice (PDF) 

Ladda ner övriga rapporter i samma serie:

Paving the Way for Unfair Competition: The Imposition of EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles from China

Anti-dumping or Unjustified Protection? (Kortversion av första delen "Paving the Way for Unfair Competition")

Dumping or Competition? (Kortversion av andra delen av "Paving the Way for Unfair Competition")

Do EU Producers and the EU Economy Really Benefit from Anti-Dumping Policy?

Läs mer om globala värdekedjor i Kommerskollegiums rapport "Business Reality and Trade Policy – Closing the Gap"

 

Externa länkar

Läs Kommissionens information om översynen på kommissionens webbplats

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies