kakel1.jpg

EU:s skyddstullar hindrar normal konkurrens

2012-02-14

Kommerskollegium konstaterar i en ny utredning att prisdumpning bedöms helt olika beroende på om produkten tillverkas inom EU eller om den importeras från tredje land. Det som anses vara prisdumpning vid import anses vara normal konkurrens för en produkt som tillverkats inom EU. Detta faktum påverkar ländernas möjlighet att konkurrera på lika villkor på den europeiska marknaden.

I år avser Europeiska kommissionen för första gången på över tio år att utvärdera och modernisera EU:s användning av skyddstullar mot import från länder utanför EU. Kommerskollegium kommer under våren med anledning av utvärderingen att presentera ett antal analyser på området. ”Paving the Way for Unfair Competition: The Imposition of EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles from China” är den första i serien.

I dagsläget motiverar EU användningen av antidumpningsåtgärder på import från länder utanför EU med behovet av att utestänga snedvridande konkurrens. Kommerskollegiums utredning visar dock att det som i antidumpningssammanhang kallas prisdumpning förekommer på EU:s inre marknad utan att det bryter mot konkurrenslagstiftningen. Detta beror bland annat på att kriterierna för underprissättning i antidumpningslagstiftningen är mycket lägre än motsvarande kriterier i EU:s konkurrenslagstiftning.

För att en produkt ska definieras som underprissatt enligt konkurrensreglerna på EU:s inre marknad krävs att det aktuella företaget har en dominerande ställning (bland annat en marknadsandel på 40-50 procent) och att försäljningspriset är lägre än den genomsnittliga rörliga tillverkningskostnaden. För att antidumpningsåtgärder ska kunna införas på importen av en viss produkt krävs däremot endast att det exporterande landet har en marknadsandel i EU på över 1 procent. Prisdumpning anses förekomma även om exportpriset på produkten är högre än den genomsnittliga totala tillverkningskostnaden.

I Kommerskollegiums utredning analyseras EU:s nyligen införda antidumpningstullar på kakel från Kina ur ett kritiskt perspektiv. Analysen visar att antidumpningslagstiftningen behöver ändras på flera avgörande punkter om syftet med antidumpningsåtgärder är att främja en effektiv konkurrens. Om ingen förändring av regelverket sker bidrar antidumpningstullarna endast till att snedvrida konkurrensen. Detta innebär att EU:s tillverkningsindustri får konkurrensfördelar, men att priserna för de europeiska konsumenterna blir högre.

 

Publikation:

Paving the Way for Unfair Competition: The Imposition of EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles from China
Ladda ner (PDF) | Beställ

 

Läs mer:

Antidumping och andra handelpolitiska skyddsinstrument

 

Frågor besvaras av Jonas Kasteng, Kommerskollegium.
Tel: 08-690 48 45
E-post: jonas.k...@kommers.se 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies