motorvag.jpg

EU vill införa skyddstullar på etanol från USA

2011-11-30

EU inleder nu två olika undersökningar i syfte att införa handelspolitiska skyddsinstrument på importen av etanol från USA. Den ena handlar om antidumpningstullar och den andra om antisubventionstullar. Svenska företag som vill påverka undersökningen uppmanas omgående kontakta Europeiska kommissionen.

EU-kommissionen inleder en antidumpningsundersökning respektive en antisubventionsundersökning på importen av etanol med ursprung i USA.

Svenska företag som kan komma att beröras av undersökningen (i egenskap av tillverkare, förbrukare eller importörer) och som vill påverka undersökningen uppmanas omedelbart kontakta EU-kommissionen för att registrera sig som samarbetande part.

Observera att bland annat följande tidsfrister finns för berörda företags kontakter med EU-kommissionen:

  • Senast den 12 december måste företag som vill påverka undersökningen kontakta EU-kommissionen
  • Övriga särskilda tidsfrister för besvarande av frågeformulär framgår av offentliggörandet.

 

Kontakta EU-kommissionen på följande e-postadress:
TRADE-BIOETH...@ec.europa.eu

Läs mer om beslutet av EU-kommissionen där du kan se vilka varor som berörs i antidumpningsundersökningen här

Läs mer om beslutet av EU-kommissionen där du kan se vilka varor som berörs i antisubventionsundersökningen här


För eventuella frågor kring antidumpnings- och antisubventionsundersökningarna, kontakta gärna Jonas Kasteng på Kommerskollegium:

E-post: jonas.k...@kommers.se
Telefon: 08-690 48 45


För mer information om antidumpnings- och antisubventionsåtgärder samt undersökningsprocessen läs här

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies