eu_flagga.jpg

EU påbörjar förhandlingar om frihandelsavtal med Japan

2012-11-30

Under rådsmötet om utrikesfrågor/handel den 29 november gav EU:s handelsministrar mandat åt EU-kommissionen att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Japan. Detta kan bland annat innebära en möjlighet för EU:s och svenska företag till förbättrad export och import i handeln med Japan.

Mandatet ger ramarna för kommissionens förhandlingsarbete. Exempelvis innehåller det skrivningar om en parallell avveckling av japanska icke-tariffära handelshinder och EU:s tullar. Vidare finns en klausul för EU att avbryta förhandlingarna om inte Japan följer sina åtaganden och en skyddsklausul för att skydda känsliga europeiska varor.

Utanför EU är Japan Sveriges sjunde största exportmarknad och den femte största när det gäller importen.

Mer information: 

Frågor besvaras av Annika Widell, Kommerskollegium

E-post: annika....@kommers.se
Telefon: 08-690 48 44

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies