bananer.jpg

EU överens om frihandelsavtal med Centralamerika samt med Colombia och Peru

2011-04-05

Efter flera års förhandlingar har nu EU lyckats komma överens med Centralamerika och med Colombia-Peru om hur frihandelsavtalen mellan parterna ska se ut. Den så kallade paraferingen av de båda avtalen skedde i slutet av mars.

Parafering av en avtalstext intygar att den legala och språkliga granskningen är klar och att texten är autentisk och slutgiltig. I det nyligen paraferade associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika ingår en frihandelsdel där parterna kommit överens om att ta bort tullarna för industrivaror och fisk. Dessutom är parterna överens om omfattande lättnader av jordbrukstullarna samt signifikanta åtaganden inom tjänstehandeln – framförallt inom telekom, miljö och transporttjänster.

Även i frihandelsavtalet mellan EU och Colombia-Peru kommer, när avtalet träder ikraft, tullarna på industrivaror inklusive fisk tas bort. Vidare kommer marknaderna att öppnas för export och import av frukt och grönsaker, bilar, elektronik och maskiner, vin och sprit samt diverse tjänster, särskilt inom telekom och finansiella tjänster.

Innan avtalen kan träda ikraft måste de översättas till officiella EU-språk, undertecknas och antas i enlighet med avtalsparternas konstitutionella procedurer.

Läs texterna kring frihandelsavtalet EU - Centralamerika här

Läs texterna kring frihandelsavtalet EU - Colombia-Peru här

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies