EU och USA vinner WTO-tvist om sprit

2011-08-22

EU och USA har anklagat Filippinerna för att diskriminera importerad sprit, bland annat vodka, genom att den beskattas högre än inhemsk sprit. Enligt WTO-avtalet ska en importerad vara inte behandlas sämre än en inhemsk liknande vara. En WTO-panel slår nu fast att Filippinernas skatteregler för sprit strider mot avtalet.

I Filippinerna finns en reglering som beskattar sprit tillverkad av vissa råvaror, till exexempel råsocker, lägre än sprit som tillverkats av andra råvaror, såsom druvor och spannmål. Då majoriteten av den inhemska spriten tillverkas av råsocker och majoriteten av den importerade spriten tillverkas av andra råvaror, så gynnas den inhemska produktionen av sprit.

I en rapport som cirkulerats till WTO:s medlemmar den 15 augusti slår panelen fast att Filippinernas spritreglering verkar diskriminerande. Nästa steg i processen är att parterna ska komma fram till en rimlig tid för Filippinerna att implementera panelens rekommendationer i syfte att ta bort de diskriminerande inslagen i sin inhemska reglering.

Läs mer på WTO:s webbplats


Frågor besvaras av Elin Hjulström, Kommerskollegium

Tel: 08-690 48 86

E-post: elin.hj...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies