containerhamn.jpg

EU och Ecuador avslutar frihandelsavtalsförhandlingar

2014-07-18

Den 17 juli nådde EU och Ecuador en överenskommelse i frihandelsavtalsförhandlingarna som inleddes i december 2013. Överenskommelsen innebär en förbättrad tillgång till marknaden i Ecuador för viktiga svenska exportprodukter som till exempel bilar, insatsvaror för bilindustrin, alkoholprodukter. Avtalet innebär även förbättrade förutsättningar för tjänstehandel, investeringar och offentlig upphandling i Ecuador.

För Ecuadors del innebär avtalet förbättrat tillträde till EUs marknad för sina viktigaste exportprodukter som till exempel fisk, bananer, blommor, kaffe, kakao, frukter och nötter.

Avtalet bidrar till tryggare villkor för handel och investeringar för både europeiska och ecuadorianska företag. Förutom det kommer sannolikt den regionala integrationen inom Andinska Gemenskapen (Peru, Colombia, Ecuador och Bolivia) att förbättras.

Under de kommande månaderna ska avtalstexten granskas juridiskt. Innan avtalet träder i kraft måste det undertecknas och godkännas av både Europaparlamentet och Ecuador.

Överenskommelsen kommer att ingå i det frihandelsavtal som redan finns mellan EU och Peru samt Colombia.

Bakgrundsinformation

Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Andinska Gemenskapen (Peru, Colombia, Ecuador och Bolivia) började 2007. Bolivia och Ecuador lämnade förhandlingarna 2008 respektive 2009, men båda länderna fick möjlighet att ansluta sig senare till processen om de skulle vara intresserade av det. EU avslutade förhandlingarna med Peru och Colombia 2010.

Frihandelsavtalet mellan EU och Peru och Colombia undertecknades 2012 och trädde i kraft under 2013 (1 mars 2013 med Peru och 1 augusti 2013 med Colombia). 

Mer information

Se handelsstatistik över Sveriges handel med Ecuador

Läs om frihandelsavtalet mellan EU och Peru och Colombia

Frågor besvaras av:
Anamaria Deliu, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 13
E-post: anamari...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies