Vingard-Chile.jpg

EU och Chile inleder förhandlingar om moderniserat handelsavtal

2017-11-16

EU kommer att förhandla om en modernisering av det befintliga associeringsavtalet med Chile, för att bland annat lägga till aspekter som hållbar utveckling. En första förhandlingsrunda äger rum i Bryssel den 16 november.

Handelsförbindelserna mellan EU och Chile styrs idag av ett nuvarande associeringsavtal som omfattar politik, utvecklingssamarbete och handel. Avtalet har lett till en betydande ökning av handeln med varor och tjänster mellan EU och Chile. Däremot behandlas inte vissa viktiga frågor, till exempel hållbar utveckling.

Sedan avtalet trädde ikraft 2005 har också mycket hänt. Chiles ekonomi har växt med snabbt takt och det har skett en betydande utveckling på handelsområdet på global nivå. Båda parter har dessutom slutit avtal med andra parter som går längre än avtalet mellan EU och Chile. Avtalet motsvarar inte längre omfattningen på eller ambitionsnivån i EU:s nyare frihandelsavtal och därför har EU och Chile nu bestämt sig för att förhandla om en modernisering.

Europeiska rådet godkände mandat för förhandlingen den 13 november.

Du kan lämna synpunkter

Företag och organisationer har möjlighet att lämna synpunkter till Kommerskollegium om vad de anser vara viktigt att ta upp i förhandlingarna mellan EU och Chile. Kontakta oss via e-post: freetradea...@kommers.se.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies