inre_marknad.jpg

EU-ländernas prestationer för den fria rörligheten sammanställda

2014-07-23

Sverige är något bättre än EU-genomsnittet när det gäller att i tid införa EU-lagstiftning i svensk lag. Vi har också färre pågående överträdelseärenden än EU-snittet. Däremot är tiden det tar för kommissionen att ta ärendena till EU-domstolen längst inom EU. Det framgår av EU-kommissionens senaste så kallade Single Market Scoreboard, som omfattar 2013-2014.

Hur duktiga är EU-länderna på att se till att den fria rörligheten fungerar? Det visar EU-kommissionen i en resultatsammanställning, Single Market Scoreboard, som presenteras två gånger om året.

I den senaste sammanställningen framgår att Sverige i förhållande till andra EU-länder är bra på att i tid införa EU-lagstiftning i svensk lag. För närvarande är det fem EU-direktiv (0,4 procent) som Sverige ligger efter med. EU-genomsnittet ligger på 0,7 procent, vilket är oförändrat jämfört med tidigare mätning, och som ligger inom den målsättning som EU-länderna har kommit överens om.

EU-kommissionen redovisar också det antal så kallade överträdelseärenden som pågår mot respektive medlemsland. Det handlar om ärenden där kommissionen misstänker att ett medlemsland bryter mot EU-rätten och överväger att gå till EU-domstolen. För närvarande finns det 25 överträdelseärenden mot Sverige, vilket ligger under medlemsländernas genomsnitt på 30 ärenden. Men tiden det tar för kommissionen att ta ärendena till EU-domstolen är längst inom EU: 42,5 månader jämfört med EU-snittet på 15.

Single Market Scoreboard tar också upp hur medlemsländerna hanterar de EU-gemensamma verktyg som ska underlätta den fria rörligheten. Det handlar om:

  • Ditt Europa, webbportalen som informerar privatpersoner och företag om deras rättigheter inom EU
  • EU:s arbetsförmedling för jobb inom EU, Eures
  • kontaktpunkten för tjänster, som ger information om nationella regler för tjänster
  • Solvit, som hjälper privatpersoner och företag att komma tillrätta med problem med den fria rörligheten
  • Internal market information system, som gör det möjligt för myndigheter i olika länder att ställa frågor till varandra för att underlätta handläggningen av EU-medborgares ärenden.

Nytt för den senaste sammanställningen är att även offentlig upphandling och posttjänster granskas.

Mer information

Single Market Score Board

Kommerskollegiums arbete för den fria rörligheten

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies