inre_marknad_stjarnor.jpg

EU-ländernas arbete för fri rörlighet nu på webben

2013-07-09

Hur duktiga är EU-länderna på att se till att den fria rörligheten fungerar? Det vill EU-kommissionen visa en gång om året i en resultatsammanställning, Single Market Scoreboard. Nytt för i år är att uppgifterna publiceras mer lättillgängligt på webben.

På webbsidorna redovisas exempelvis statistik över om länderna har genomfört EU-direktiv i tid och hur effektivt problemslösningsnätverket Solvit har varit. Klickbara tabeller gör det möjligt att få detaljerad information och det är också enkelt att söka information land för land.

 

Mer information:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies