eu_flagga.jpg

EU-kommissionens standardiserings-
paket har nu kommit

2011-06-28

EU kommissionens översyn av den europeiska standardiseringen som pågått under några år har nu resulterat i ett så kallade ”standardiseringspaket”, som presenterats den 1 juni 2011.

Paketet syftar till att förnya, förstärka och effektivisera Europastandardiseringen och består av följande delar:

- ett meddelande om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020,

- ett förslag till förordning om europeisk standardisering, COM (2011) 315 final

- en konsekvensanalys, (2011) 671 final

Meddelandet kan sägas utgöra Kommissionens åsiktsförklaring medan förordningen skapar bindande förhållanderegler för vissa standardiseringsfrågor inom EU.


Vad innebär förslagen?

• Europeiska standarder ska bidra till bättre och snabbare hållbar tillväxt i den europeiska ekonomin

• Europeiska standarder ska bli tillgängliga snabbare.

• Konsument-, småföretagar- miljö- och samhällsorganisationer bör i ökad utsträckning vara med och ta fram standarderna eftersom dessa berör många samhällsaktörer.

• Det kommer att finnas fler europeiska standarder för tjänster, som efterfrågas av marknaden i offentlig upphandling.

• En metod för erkännande av IKT (information -och-kommunikationsteknologi) standarder införs.

Kommerskollegium har remitterat standardiseringspaketet till svenska intressenter (myndigheter, näringsliv och samhällsintressenter).


En sammanfattning av huvudpunkterna i meddelandet (strategiska mål och aktiviteter) och innebörden av den nya förordningen finner du här

Du kan läsa mer om standardiseringspaket på kommissionens webbplats


Frågor om standardiseringspaketet kan ställas till:

Christer Arvius
Tel: 08-690 48 99 eller

Heidi Lund
Tel: 08-690 49 25

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies