bomullstyg.jpg

EU inför temporära handelsförmåner för Pakistan

2012-11-15

Mot bakgrund av naturkatastrofen i Pakistan 2010 inför nu EU temporära autonoma handelsförmåner för Pakistan. Förmånerna kommer att träda ikraft idag, den 15 november 2012, och gälla fram till och med den 31 december 2013 enligt Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nummer 1029/2012.

Förmånerna består av befrielse från tullar vid import till EU. De produkter med ursprung i Pakistan som anges i bilaga I till förordningen ska vara befriade från tullar vid import till unionen. De produkter med ursprung i Pakistan som anges i bilaga II ska vara befriade från tullar vid import till unionen inom gränserna för de unionstullkvoter som anges i den bilagan.

Förordningen innehåller även uppgifter om villkor för att uppfylla pakistanskt ursprung.

Mer information:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies