solpaneler.jpg

EU inför skyddstullar på solpaneler

2013-06-05

Den 6 juni 2013 inför Europeiska kommissionen antidumpningstullar på import av solpaneler från Kina. Importvärdet på solpaneler från Kina motsvarar över 100 miljarder kronor och tullarna är i särklass EU:s största antidumpningåtgärd någonsin. Tullarna träder i kraft den 6 juni. De inleds med en tull på 11,8 procent i två månader för att den 6 augusti övergå i tullar på mellan 37,3 procent och 67,9 procent.

Tullarna är provisoriska vilket innebär att EU-kommissionen fortsätter att undersöka om de ska bli definitiva. Senast den 6 december beslutar EU-kommissionen om definitiva antidumpingtullar ska införas och om åtgärderna ska gälla retroaktivt. Åtgärderna brukar sedan gälla under minst fem år.

 

Mer information:

 

Frågor besvaras av:

Isabelle Ahlström, Kommerskollegium
E-post: isabelle....@kommers.se
Tel: 08-690 48 03

Jonas Kasteng, Kommerskollegium
E-post: jonas.k...@kommers.se
Tel: 08-690 48 45

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies