EU_USA.jpg

EU-förslag till investeringsskydd och tvistlösning i TTIP

2015-09-17

EU-kommissionen har nu presenterat sitt förslag till investeringsskydd och tvistlösning i TTIP, det kommande frihandelsavtalet som förhandlas mellan EU-USA. Hela förslaget finns tillgängligt att läsa på webben.

Förslaget har föregåtts av omfattande konsultationer där medlemsländer, organisationer och andra intressenter fått lämna sina synpunkter. Närmast kommer nu medlemsländerna att få ge synpunkter på kommissionens förslag. Därefter ska det tas upp i förhandlingarna med USA.

Mer information

Kommissionens pressmeddelande om EU-förslaget till investeringsskydd och tvistlösning i TTIP

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies