solpaneler2.jpg

EU förlänger skyddstullar på kinesiska solpaneler

2015-12-07

De kritiserade skyddstullar som infördes på solpaneler från Kina 2013 och skulle gälla i två år, kommer att förlängas. Det stod klart efter ett offentliggörande från EU-kommissionen i helgen. Anledningen är att EU ska undersöka hur handeln med solpaneler kan utvecklas på den europeiska marknaden.

Nuvarande skyddstullar skulle ha löpt ut den 7 december men kommer i och med beslutet att fortsätta att vara i kraft i ytterligare 15 månader under översynen.

Fallet har fått omfattande uppmärksamhet då importvärdet för solpaneler från Kina överstiger 100 miljarder kronor. Det innebär att skyddstullarna är de största som EU någonsin infört.

Kommissionen inleder ytterligare en undersökning (partiell interimsöversyn) i syfte att undersöka om hela solpanelen eller bara vissa delar ska innefattas av skyddstullarna.

I det här fallet omfattar skyddstullarna antidumpningstull, antisubventionstull och ett särskilt prisåtagande med minimipriser.

 

Mer information
 

Läs mer om offentliggörandet på EU-kommissionens webbplats:
Antidumpningsåtgärden 2015/405/08
Antisubventionsåtgärden 2015/405/09 
Partiell interimsöversyn 2015/405/10

Läs Kommerskollegiums studie om antidumpningstullar mot förnyelsebar energi Targeting the Environment - Exploring a New Trend in the EU’s Trade Defence Investigations

Läs Kommerskollegiums studie om hur ursprungsregler används för att underlätta införande av antidumpningstullar Preventing Global Value Chains in Renewable Energy - The Use of Non-Preferential Rules of Origin as an Indirect Trade Policy Instrument in the EU

Läs mer om EU:s handelspolitiska skyddsinstrument

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies