e_handel.jpg

E-handeln skapar nya möjligheter - och nya handelshinder

2012-10-08

Internet och e-handel skapar nya möjligheter för internationell handel. Det geografiska avståndet mellan köpare och säljare minskar i betydelse. Företag når idag konsumenter på utländska marknader på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Men i takt med att e-handeln växer och skapar nya möjligheter uppstår även nya handelshinder. Kommerskollegium har i en ny rapport kartlagt dessa hinder som företagen möter i e-handeln utanför EU.

Studien bygger på intervjuer med svenska företag och identifierar vilka hinder dessa stöter på vid e-handelsaffärer i länder utanför EU. Kartläggningen omfattar både hinder som är specifika för just e-handeln samt hinder som är gemensamma med den traditionella handeln. Vissa av dessa hinder (såsom tullar) är samtidigt extra betungande för e-handlare. Det beror på att e-handelsföretagen ofta är småföretag och bedriver försäljning till ett stort antal marknader samtidigt som de inte är etablerad på, samt skickar flera små försändelser istället för enstaka stora.

Kommerskollegium noterar att svenska företag möter en rad e-handelshinder i länder utanför EU. Det rör sig om alltifrån krångliga tullprocedurer, korruption, brist på information om lagar och regler till immaterialrättsintrång och internetcensur. Kommerskollegium diskuterar även vad som kan göras för att minska de hinder som e-handeln idag präglas av. Vissa hinder bör hanteras inom Världshandelsorganisationen (WTO), andra genom bilaterala dialoger eller frihandelsavtal med enskilda länder. Mycket kan också utvecklas inom Sverige och EU, i synnerhet när det gäller att skapa mer lättillgänglig information riktad till företag om lagar, regler, betalning- och logistiklösningar som på olika sätt påverkar e-handeln.

En annan slutsats i rapporten är att det är dags att sluta betrakta e-handel som något annorlunda. Det är nu ett etablerat sätt att handla på, även om handel via internet medför specifika problem att hantera. Svenska företag, såväl stora som små, har idag en etablerad närvaro på internet. Handel med hjälp av digital kommunikation är standard för många företag, inte minst i handel mellan företag. Detta pekar på att det i policysammanhang blir allt mindre relevant att hantera e-handel som en separat fråga. Om den gränsöverskridande e-handeln ska kunna nå sin fulla potential krävs det att e-handelsfrågor blir en integrerad del av handelspolitiken och inte som idag hanteras separat i exempelvis frihandelsförhandlingar.

Mer information:

• Läs rapporten: E-handel – nya möjligheter, nya hinder (PDF)

Frågor besvaras av Henrik Jonströmer, Kommerskollegium
E-post: henrik.jo...@kommers.se
Tel: 08-690 49 23

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies