Metallror.jpg

Definitiva skyddsåtgärder införs för importerat stål till EU

2019-02-01

EU inför definitiva skyddsåtgärder för stål från den 2 februari. 26 stålkategorier omfattas i importen från alla länder med undantag för Island, Liechtenstein och Norge samt viss import från utvecklingsländer. Samtidigt tas kravet på importlicens bort för de här stålkategorierna.

EU:s definitiva skyddsåtgärder fortsätter att ha formen av tullkvoter (liksom de tidigare provisoriska åtgärderna).

Nytt den 2 februari är att flera nationella kvoter i kombination med globala kvoter införs. De största exportnationerna kommer att få nationella kvoter som baseras på tidigare export till EU av de produkter som omfattas av skyddsåtgärderna. Övriga länder kommer att få ta del av globala kvoter där en ny kvotmängd släpps inför varje nytt kvartal.

Det tidigare kravet på importlicens tas bort den 2 februari (för produkter som ingår i de 26 stålkategorierna).

Tullkvoterna innebär att extratullar på 25 procent tas ut om stålimporten till EU överskrider en viss mängd (kvot). Kvoternas nivå baseras på den genomsnittliga stålimporten under 2015–2017 plus 5 procent och syftar till att normala handelsflöden ska bibehållas. Tullkvoternas storlek kommer att utökas med 5 procent årligen. Företagen lämnar tulldeklarationen med ansökan om kvot till den nationella tullmyndigheten och sedan är det EU-kommissionen som gör avräkningen.

Skyddsåtgärderna omfattar inte produkter med ursprung i flera utvecklingsländer så länge landets andel av EU:s import av en viss stålkategori inte överskrider 3 procent. Vissa utvecklingsländer omfattas alltså av skyddsåtgärder på vissa produkter. Därför är det viktigt att gå igenom EU-kommissionens lista över vilka utvecklingsländer och stålkategorier som omfattas av åtgärderna. Se EU-förordningens bilaga 3 sidan 36.

EU:s definitiva skyddsåtgärder planeras att gälla till och med den 30 juni 2021. Kommissionen kan dock se över åtgärderna tidigare. De 26 stålkategorier som omfattas framgår av EU-förordningens bilaga 1 sidan 32.

Utnyttjandet av tullkvoterna uppdateras dagligen kl. 19.00 på kommissionens webbplats.

EU-kommissionens webbplats för utnyttjande av tullkvoterna

Löpnummer för tullkvoterna samt kvotperioder finns i EU-förordningens bilaga 4 sidan 37.

Mer information

Fråga EU-kommissionen

Telefonnummer och mejladresser till EU-kommissionen

Kontakt på Kommerskollegium

Johanna Weibull
Tel: 08-690 48 98
E-post: johanna....@kommers.se

Björn Strenger
Tel: 08-690 48 62
E-post: bjorn.s...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies