stal-pa-rulle.jpg

Definitiva skyddsåtgärder för stålimport föreslås

2019-01-07

EU kommer att införa definitiva skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter senast den 4 februari 2019, enligt ett förslag som kommissionen presenterade i fredags. Åtgärderna ersätter de preliminära skyddsåtgärder som varit i kraft sedan den 19 juli 2018.

De definitiva skyddsåtgärderna som nu planeras avser 26 stålproduktkategorier och utgörs av tullkvoter. Det innebär att produkterna kan importeras upp till en viss mängd (kvot) utan att drabbas av en skyddstull. När kvoten är fylld kommer en skyddstull om 25 procent att tas ut.

De största exportnationerna till EU av de produkter som omfattas av skyddsåtgärder kommer att tilldelas nationella kvoter som baseras på tidigare export. Övriga länder kommer att få ta del av en global kvot. Åtgärderna ska se till att de normala handelsflödena bevaras.

De definitiva skyddsåtgärderna föreslås gälla till och med den 16 juli 2021. Kommissionen kan dock se över åtgärderna tidigare om omständigheterna kräver det.

De definitiva skyddsåtgärderna kommer att diskuteras med EU:s medlemsstater. Ett beslut planeras innan de preliminära åtgärderna upphör den 4 februari 2019.

Mer information

EU-kommissionens pressmeddelande
EU-kommissionens anmälan till WTO (PDF eller Word-fil)

Frågor besvaras av

Björn Strenger
Tel: 08-690 48 62
E-post: bjorn.s...@kommers.se

Johanna Weibull
Tel: 08-690 48 98
E-post: johanna....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies