Dags att ansöka om nya tullsuspensioner och tullkvoter

2011-02-02

Är ditt företag intresserat av tullfrihet på importerade varor? Då vill Kommerskollegium ha din ansökan senast den 1:a mars 2011 för suspensioner och kvoter som ska träda i kraft den 1:a januari 2012

Under 2010 sparade svenska företag tillsammans närmare 140 miljoner kronor genom att använda sig av autonoma tullsuspensioner och tullkvoter.

Villkoret för att ansöka om tullsuspensioner och tullkvoter är att den importerade varan ska användas som insatsvara i industrin, tillverkningen av varan inom EU måste vara mycket begränsad, varan får inte omfattas av ett exklusivitetsavtal, samt att den totala besparingen av tull för företag inom EU måste uppgå till minst 20 000 euro. För suspensioner och kvoter som ska träda i kraft 1:a januari 2012 måste Kommerskollegium ha din kompletta ansökan senaste den 1:a mars.

Varorna som idag omfattas av tullfriheten finns i bilagan till ändringen av rådets förordning 1255/96 och förordning 7/2010

För att göra en ansökan eller för mer information, kontakta Anna Hallam på 08-690 48 64 eller anna.h...@kommers.se

Läs mer om EU:s tullsuspensionssystem här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies