container1.jpg

Dags att ansöka om nya tullsuspensioner och tullkvoter

2015-01-16

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter.

Sista ansökningsdag för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 januari 2016 är den 25 februari 2015.

Syftet med tullbefrielser och tullkvoter är att göra det möjligt för dig som företagare inom EU att få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas i tillräcklig utsträckning inom unionen.

Importörer i samtliga av EU:s medlemsstater kan utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten så snart den beviljas.

Vill du ansöka om tullsuspension eller tullkvot ska du först försäkra dig om att

  • Varan ska vara en insatsvara till industrin
  • Identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter måste saknas helt eller delvis inom EU och Turkiet
  • Ordinarie tull för varan ska beräknas uppgå till 15 000 Euro eller mer per år. Företag kan räkna ihop sina tullar och ansöka tillsammans för att nå upp till tröskelvärdet.
  • Varan ska inte omfattas av ett ensamrättsavtal

Under 2014 sparade svenska företag drygt 77 miljoner kronor genom att utnyttja en tullbefrielse eller tullkvot. I ett fall kunde ett företag spara hela 13 miljoner kronor på tullbefrielse.

Ansök om tullfrihet för insatsvaror

Frågor besvaras av Camilla Östlund, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 16
E-post: camilla....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies