fjader.jpg

Dags att ansöka om nya tullbefrielser och tullkvoter

2016-01-11

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter.

Sista ansökningsdag för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 januari 2017 är den 26 februari 2016.

Syftet med tullbefrielser och tullkvoter är att göra det möjligt för dig som företagare inom EU att få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas i tillräcklig utsträckning inom unionen.

Importörer i samtliga av EU:s medlemsstater kan utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten så snart den beviljas.

Vill du ansöka om en tullbefrielse eller tullkvot ska du först försäkra dig om följande:

  • Varan är en insatsvara till industrin
  • Identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter saknas helt eller delvis inom EU och Turkiet
  • Ordinarie tull för varan ska beräknas uppgå till 15 000 Euro eller mer per år. Företag kan räkna ihop sina tullar och ansöka tillsammans för att nå upp till tröskelvärdet.
  • Varan ska inte omfattas av ett ensamrättsavtal

Ansök om tullbefrielser

Frågor besvaras av Camilla Östlund, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 16
E-post: camill...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies