Containrar-bakom-stangsel.jpg

Chans ta upp dina handelshinder i Kina när Sverige och Kina diskuterar handeln

2019-06-03

Har du stött på hinder och problem i dina affärer med Kina? Gäller det varor, tullhantering, tekniska regler, standarder och provning, tjänstehandel, kunskapsöverföringskrav, etablering, immaterialrätt, offentlig upphandling, digital överföring eller andra typer av hinder eller problem? Lämna dina synpunkter till Kommerskollegium senast den 26 juni.

Synpunkterna behövs som underlag inför Sveriges möte med Kina senare i år. Syftet med mötet är bland annat att hitta lösningar för att ta bort hinder och underlätta för företag.

Kommerskollegium har fått i uppdrag av Utrikesdepartementet att sammanställa de handelshinder som företag upplever i handeln med Kina. Om ditt företag upplever ett handelshinder eller hinder för investeringar som ni känner borde tas upp – skicka in uppgifter om dessa till Kommerskollegium. Vi behöver en tydlig beskrivning av handelshindren, gärna på engelska. Vi behöver även få veta om ert företag redan försökt lösa problemet antingen själva, via ambassaden eller via Europeiska kommissionen. 

Synpunkter skickas till Kommerskollegiums ansvariga utredare för Kina, Annika Widell, på mejladress: annika....@kommers.se

Mer information och stöd för att lämna synpunkter

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies