EU%20Canada.jpg

CETA:s parter lämnar ISDS till förmån för ICS-liknande system

2016-03-01

EU och Kanada är nu färdiga med den juridiska genomgången av investeringskapitlet i frihandelsavtalet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Parterna har valt att göra omfattande ändringar vilket bland annat innebär att man överger Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

Tvistlösningsdelen liknar nu istället Europeiska kommissionens förslag till USA inom ramen för deras frihandelsavtalsförhandlingar, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Där ingår bland annat att tvistedelen ska vara domstolsliknande. I TTIP kallas detta för Investment Court System (ICS), men i CETA har parterna valt att ta bort ordet "court" och ersatt det med "tribunal". Liksom i TTIP ska det också finnas en överinstans som parterna kan överklaga till.

Mer information

Läs Europeiska kommissionens pressmeddelande: EU and Canada agree on new approach on investment in trade agreement

Frågor besvaras av Jonas Hallberg, utredare vid enheten för WTO på Kommerskollegium:

Telefon: 08-690 48 42
E-post: jonas.h...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies