CETA-analys.jpg

CETA – så funkar det

2017-02-16

Europaparlamentet har nu röstat ja till CETA, EU:s frihandelsavtal med Kanada. Kommerskollegiums expert Anna Sabelström reder ut vad avtalet innebär och vad som händer nu.

Vad är CETA?

- CETA är det mest omfattande frihandelsavtalet som EU förhandlat fram hittills. Avtalet berör allt från tullar, varor, tjänster, immaterialrätt till offentlig upphandling. Avtalet ger dessutom möjligheter till fortsatt förbättring och nära samarbete mellan EU och Kanada.

CETA står för Comprehensive Economic and Trade Agreement. Förhandlingarna mellan EU och Kanada startades 2009 och avslutades 2014. Eftersom ministrarna och Europaparlamentet sagt ja till CETA kan CETA-avtalet träda i kraft provisoriskt.

Bild på kollegiets utredare Anna SabelströmVad innebär det att avtalet nu träder i kraft provisoriskt?

- Det innebär att de flesta delar av CETA-avtalet kan börja tillämpas även innan parlamenten i de olika medlemsländerna röstat om avtalet. Bland annat kommer tullarna redan nu tas bort på de flesta industrivaror, fordon undantagna. Sedan kommer ytterligare tullar avskaffas inom en sjuårsperiod.

Vad kommer vara den största, viktigaste skillnaden för handeln mellan EU och Kanada?

- Det finns flera viktiga skillnader. Att 98 procent av tullarna tas bort nu och ytterligare en procent inom sju år är givetvis mycket viktigt. Det som är nytt jämfört med EU:s tidigare frihandelsavtal är att Kanada öppnar upp möjligheten för företag från EU att sälja tjänster och delta i den offentliga upphandlingen också i de kanadensiska provinserna, alltså inte bara på den federala nivån. Dock undantas tjänster inom skolväsendet och hälso- och sjukvårdssystemet.

Viktigt är också ett fortsatt regulativt samarbete mellan EU och Kanada som i vissa fall kan leda till ömsesidigt erkännande av varandras regler och standarder. Redan nu finns i CETA bestämmelser som kommer att underlätta för företag att få sina varor testade i Sverige istället för att behöva skicka de till Kanada.

Är det någon bransch som särskilt kan dra nytta av att avtalet finns?

- Naturligtvis kan de som haft höga tullar på sina produkter direkt se att kostnaderna för att handla med Kanada minskar. Till exempel svenska klädskapare. Hittills har de som exporterat t ex jackor eller skjortor mötts av en kanadensisk tull på 17-18 procent. Men för att slippa tull måste en betydande del av plaggen vara till tillverkade inom EU.

Ett annat exempel är livsmedelsbranschen där tullnivåerna på vissa produkter varit höga både i Kanada och i EU.

Men just att avtalet omfattar varor, tjänster och investeringar gör att det är många företag oavsett bransch som kommer att kunna dra ekonomisk nytta av CETA-avtalet med Kanada.

Vad betyder avtalet för Sverige?

- Det är svårt att förutsäga hur mycket Sveriges handel med Kanada kommer att öka. Det vi vet är att frihandelsavtal generellt har en betydande handelsskapande effekt.

Mer information

Läs mer om CETA

För ytterligare frågor kontakta Anna Sabelström:
Tel: 08-690 48 43
E-post: anna.sab...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Om CETA

Gå till Kommerskollegiums CETA-portal

Sveriges handel med Kanada

År 2016 gick 10,4 miljarder kronor av Sveriges varuexport till Kanada och importen därifrån motsvarade ett värde av knappt fyra miljarder kronor.

Kommerskollegiums statistikblad kan du se vilka varor som Sverige-Kanada handlar med.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies