fartyg_containrar.jpg

Byrd Amendment-tvisten: Minskade motåtgärder på import av vissa amerikanska produkter

2011-04-28

Den 1 maj 2011 sänker EU nivån på motåtgärder på import av vissa varor från USA, en god nyhet för EU:s konsumenter och företagare. Nivån sjunker från 95,83 miljoner dollar till 9,96 miljoner dollar. Tilläggstullen på sockermajs, glasögonbågar av oädel metall samt kranbilar är dock kvar. Motåtgärderna är i kraft med anledning av den så kallade Byrd Amendment-tvisten som pågår i WTO.

Upphovet till tvisten är den amerikanska så kallade Byrd Amendment-lagstiftningen. Lagstiftningen går ut på att intäkter från amerikanska antidumpningsåtgärder och andra utjämningstullar riktade mot bland annat europeiska exportörer delas ut till de amerikanska företag som ligger bakom att fallen har tagits upp.

Både en panel och överprövningsorganet i WTO har ansett att Byrd Amendment-lagstiftningen och intäkterna från antidumpnings- och utjämningstullar är oförenliga med USA:s åtaganden. Eftersom USA inte har följt WTO:s rekommendationer har EU och ytterligare parter i tvisten (bland andra Kanada och Japan) fått rätt att införa motåtgärder. Med anledning av detta införde EU den 1 maj 2005 en tilläggstull om 15 procent på import av vissa amerikanska produkter. Så länge som USA agerar oförenligt kan EU ha kvar tilläggstullarna. Sanktionslistan med de produkter som omfattas av tilläggstullar revideras årligen i en förordning från EU-kommissionen.

Sänkningen av nivån på motåtgärder omfattar inte produkterna sockermajs, glasögonbågar av oädel metall samt kranbilar. Just Sverige importerade försvinnande lite av dessa produkter från USA under 2010. Värdet av den totala importen 2010 för glasögonbågar i oädel metall uppgick till 22 904 kronor och för kranbilar till 168 209 kronor. Det statistiska importvärdet för sockermajs var 0 kr. Som jämförelse uppgick värdet av den totala svenska varuimporten under 2010 till 1 066 miljarder kronor.

Ladda ner EU-kommissionens förordning här (PDF)

I förordningens bilaga läses KN-numren ut enligt följande:
0710 40 00 = sockermajs
9003 19 30 = glasögonbågar av oädel metall
8705 10 00 = kranbilar

Frågor besvaras av Elin Hjulström, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 86
E-post: elin.hj...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies