brexit-trasigflagga.jpg

Ny brexitutredning från Kommerskollegium

2017-03-14

Hur ska handeln med varor och tjänster mellan EU och Storbritannien regleras när Storbritannien lämnat EU? Kommerskollegium har utrett fyra alternativ för hur tull- och handelsprocedurer och fyra alternativ för hur tjänstehandeln skulle kunna hanteras i framtiden. Idag lämnar Kommerskollegium över utredningen till regeringen.

– På alla plan är brexit dåligt för Sverige. Vi ser ingen idealisk lösning, bara att oavsett vilken lösning parterna till slut landar i kommer brexit att medföra mer krångel, försvårad handel och ökade kostnader. Det kommer att drabba både företag och konsumenter och medför inget positivt för ett land som är så beroende av den inre marknaden och av handel som Sverige, säger Anna Stellinger, GD Kommerskollegium.

Bildspel om Brexit

Kommerskollegium har analyserat EU:s avtal med Norge, frihandelsavtal, WTO-regler och EU:s tullunion med Turkiet. I några av alternativen återinförs tullar. Utredningen konstaterar dock att alla alternativ innehåller krav på tullformaliteter och medför krångel och fördyringar. Det gäller även om ett nytt frihandelsavtal skulle bli aktuellt. För tjänstehandeln finns det begränsningar i hur ett framtida avtal mellan Storbritannien och EU utformas. Anledningen är att för många tjänstesektorer saknas det gemensamma regler inom EU.

Frågor besvaras av:
Anneli Wengelin (tull- och handelsprocedurer)
Tel: 073-424 48 57
E-post: anneli.w...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies