Brexit-huvudbild-nyhet.jpg

Brexit – här är alternativen

2017-03-28

Storbritannien ska lämna EU. Utträdet är nu inlett. Kommerskollegiums expert Anneli Wengelin reder ut alternativen för Sveriges framtida handel med Storbritannien.

Vad händer när Storbritannien lämnar EU?

- Då lämnar britterna också EU:s tullunion. Mycket av det som vi idag tar för givet kommer inte längre att fungera lika smidigt som det gör nu. Det kommer blir dyrare och krångligare för alla, både för företag och konsumenter.

Bild på Anneli WengelinKan du ge ett exempel hur det drabbar konsumenterna?

- Förutom att tullhanteringen gör varorna dyrare, kommer det bli krångligare och dyrare att e-handla. Som privatperson kommer du till exempel att behöva tulldeklarera när du skickar tillbaka en vara du köpt.

Hur kommer företagen att drabbas?

- De blir ökad administration för företagen vid import/export från/till Storbritannien till exempel importdeklarationer, exportdeklarationer, tull, ursprungsintyg, och olika tillstånd när Storbritannien lämnar EU. Det blir krångligare och kommer att kosta pengar.

Vad finns det för alternativ?

– Vi har undersökt fyra olika alternativ: en tullunion liknande den som EU har med Turkiet, ett avtal liknande det EU har med Norge, ett frihandelsavtal som exempelvis avtalet med Kanada eller Sydkorea, eller att Storbritannien enbart är WTO-medlem.

Hur skulle en tullunion fungera?

- Fördelen med en tullunion är ju att det blir ingen tull på de varor som omfattas av ett sådant tullunionsavtal. Nackdelen är att det fortfarande finns tullformaliteter vid gränsen.

Är EU:s avtal med Norge ett bättre alternativ?

- Nja, avtalet med Norge innebär att Norge är medlem av EU:s inre marknad. Britternas premiärminister har uttryckligen sagt att Storbritannien inte vill ingå i EU:s inre marknad. Nackdelen med ett avtal som det EU har med Norge är att det fortfarande krävs tullformaliteter och ursprungsbevis för att få tullfrihet.

Britterna själva nämner frihandelsavtal. Vad innebär det om det blir ett frihandelsavtal?

- Det finns många olika typer av frihandelsavtal. De senaste frihandelsavtalen som EU förhandlat fram är mycket omfattande och täcker in allt från tullar till offentlig upphandling, tjänster och immaterialrätt.

- Fördelen med ett frihandelsavtal är att det blir inga tullar eller lägre tull för varor som omfattas av frihandelsavtalet. Nackdelen är att det fortfarande krävs tullformaliteter och ursprungsbevis för att få tullfrihet.

- Många tror att ett frihandelsavtal innebär att det automatiskt blir tullfritt för de varor som ingår i avtalet, men så är det inte. Man måste som företag visa upp ursprungsintyg för att varan ska få tullfrihet.

Om Storbritannien och EU inte kommer fram till ett avtal vad är alternativet då?

- Då finns det ju medlemskapet i Världshandelsorganisationen WTO där Storbritannien redan är medlem. Det innebär att det finns förutsägbara regler för vad som gäller. Det är oklart i hur stor omfattning Storbritannien måste förhandla om tullar och tullkvoter i och med att en del av åtagandena har slutits via EU.

- Risken finns också att EU eller Storbritannien kan införa skyddstullar mot varandra. Möjligheten finns när Storbritannien ställt sig utanför EU.

I Kommerskollegiums utredning resonerar ni även om ett alternativ som är en kombination av frihandelsavtal och en tullunion?

- Ja. Fast här finns det en osäkerhet om det skulle vara förenligt med WTO:s regelverk. För företagen och myndigheterna skulle det kunna bli krångligt när olika varor skulle hanteras olika, vissa enligt tullunionens regler och vissa enligt frihandelsavtalets regler.

Så hur skulle du sammanfatta läget?

- Oavsett vilket alternativ som EU och Storbritannien så småningom förhandlar fram kommer det att bli mer krångel och kosta mer för alla jämfört med om de stannat kvar i EU.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies