Brexit.jpg

Brexit - Storbritannien röstade för att lämna EU

2016-06-25

Resultatet av den brittiska folkomröstningen blev ett ja till att lämna EU. Kommerskollegium har utrett Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel och också möjliga konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU från ett juridiskt, handelspolitiskt och ekonomiskt perspektiv.

För Sverige är Storbritannien en mycket viktig handelspartner och en av de medlemstater inom EU som tillsammans med Sverige starkt verkar för frihandel. Många svenskar arbetar i Storbritannien och enligt kollegiets beräkningar kommer också cirka 66 000 i Sverige att påverkas av Brexit.

Mer information


Läs utredningen Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel – inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap

Läs PM:et Reflektioner om "Brexit"

Läs intervju med Kommerskollegiums generaldirektör i Svenska Dagbladet

Läs intervju med Kommerskollegiums generaldirektör i Aftonbladet

Läs artikel om Kommerskollegiums utredning om Storbritanniens betydelse i Dagens Nyheter

Frågor besvaras av:

Olle Grünewald
Tel: 08-690 48 73, 073-424 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se

Erik Dahlberg
Tel:  08-690 48 75, 073-424 48 75
E-post: erik.da...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies