rullar.jpg

Sveriges investeringsskyddsavtal med Indien har upphört

2017-07-25

På begäran av Indien har det bilaterala investeringsskyddsavtalet mellan Sverige och Indien upphört att gälla för nya investeringar. Avtalet upphörde den 31 mars 2017. Detta betyder att svenska investerare som investerar i Indien måste ta privata försäkringar för att uppnå samma skydd som tidigare gavs av avtalet.

För de investeringar som gjorts innan den 15 mars 2017 gäller investeringsskyddsavtalet för ytterligare 15 år.

Läs mer om BIT:s, bilaterala investeringsskyddsavtal

Frågor besvaras av Jonas Hallberg, Kommerskollegium
E-post: jonas.h...@kommers.se
Tel: 08-690 48 42

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies