fartyg_containrar.jpg

Bättre förutsättningar för handeln mellan EU och Centralamerika

2013-10-01

Den 1 oktober 2013 trädde frihandelsavtalet mellan EU och Costa Rica samt El Salvador i kraft provisoriskt. Avtalet innebär bland annat avveckling av tullar samt ökade möjligheter för tjänstehandel, investeringar och offentlig upphandling.

Marknaderna öppnas upp för import och export av bland annat frukt och grönsaker, mejeriprodukter, vin och sprit, bilar, elektronik och maskiner samt diverse tjänster, såsom telekom och finansiella tjänster. Gemensamma regler kring immaterialrätt, transparens och konkurrens samt samarbete på områden som standardisering och SPS underlättar den bilaterala handeln.

Avtalet är en del av ett så kallat associeringsavtal mellan EU och Centralamerika (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama och Guatemala). Det tillämpas provisoriskt med Honduras, Nicaragua och Panama sedan 1 augusti 2013. Avtalet mellan EU och Guatemala kommer med sannolikhet att träda i kraft innan årets slut.

 

Mer information

Läs mer om associeringsavtalet mellan EU – Centralamerika

För frågor om frihandelsbestämmelserna i associeringsavtalet mellan EU – Centralamerika, kontakta Anamaria Deliu, Kommerskollegium:
Tel: 08-690 48 07
E-post: anamari...@kommers.se

För statistik över handeln mellan Sverige och Centralamerikas länder,
se Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies